לוחץ פנאומטי AM-10
לחוץ פנאומטי AM-10
לוחץ פנאומטי AM-10