שרוולים מתכווצים בגלילים צהוב/ירוק יחס כיווץ 2:1
שרוולים מתכווצים בגלילים צהוב/ירוק יחס כיווץ 2:1
שרוולים מתכווצים בגלילים צהוב/ירוק יחס כיווץ 2:1
     

מספר פריט

תאור פריט מקוצר

כמות בגליל

W2:1-1.5-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 1.5 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100/200

W2:1-2-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 2 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100/200

W2:1-2.5-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 2.5 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100/200

W2:1-3-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 3 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100/200

W2:1-4-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 4 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100/200

W2:1-5-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 5 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-6-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 6 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-7-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 7 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-8-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 8 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-9-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 9 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-10-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 10 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-11-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 11 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-12-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 12 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-13-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 13 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-14-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 14 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-15-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 15 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-16-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 16 מ"מ  יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-18-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 18 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-20-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 20 מ"מ יחס כיווץ 2:1

100

W2:1-22-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 22 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-25-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 25 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-28-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 28 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-30-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 30 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-35-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 35 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-40-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 40 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-50-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 50 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-60-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 60 מ"מ יחס כיווץ 2:1

50

W2:1-70-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 70 מ"מ יחס כיווץ 2:1

25

W2:1-80-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 80 מ"מ יחס כיווץ 2:1

25

W2:1-90-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 90 מ"מ יחס כיווץ 2:1

25

W2:1-100-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 100 מ"מ יחס כיווץ 2:1

25

W2:1-120-45-SP

שרוול מתכווץ צהוב/ירוק 120 מ"מ יחס כיווץ 2:1

25


מתכווץ צהוב/ירוק 2:1