שרוולים מתכווצים במוטות יחס כיווץ 2:1
שרוולים מתכווצים במוטות יחס 2:1 בצבעים שונים כולל חום/שחור+חום/כתום
שרוולים מתכווצים במוטות יחס כיווץ 2:1
  
  
צבעים שונים יחס 2:1
 
   

מספר פריט

תאור פריט מקוצר

מוט

NF201-1-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  1 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-1.5-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  1.5 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-2-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  2 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-3-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  3 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-4.5-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  4.5 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-6-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  6 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-9-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  9 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-12-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  12 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-18-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  18 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-25-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  25 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-40-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  40 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-50-X-FT

שרוול מתכווץ במוט  50 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

   
  
ניתן להשיג במגוון צבעים =X
שחור=0, חום=1, אדום=2, צהוב=4, ירוק=5, כחול=6,אפור=8,
לבן=9,  שקוף=T
 
  
 
 צהוב/ירוק יחס 2:1
 
   

מספר פריט

תאור פריט מקוצר

 מוט

NF201-3-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 3 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-4.5-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 4.5 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-6-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 6 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-9-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 9 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-12-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 12 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-18-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 18 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-25-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 25 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-40-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 40 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-50-45-FT

שרוול מתכווץ במוט צהוב/ירוק 50 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

   
 
 חום שחור/חום כתום יחס 2:1
 
   

מספר פריט

תאור פריט מקוצר

 מוט

NF201-3-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 3 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-3-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 3 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-6-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 6 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-6-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 6 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-9-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 9 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-9-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 9 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-13-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 13 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-13-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 13 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-18-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 18 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-18-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 18 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-20-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 20 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-20-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 20 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-25-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 25 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-25-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 25 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-28-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 28 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-28-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 28 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-35-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 35 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-35-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 35 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-40-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 40 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-40-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 40 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-50-10-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/שחור 50 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

NF201-50-13-FT

שרוול מתכווץ במוט חום/כתום 50 מ"מ ביחס של 2:1

1.22 מטר

 שרוולים מתכווצים בצבעים שרוול מתכווץ צהוב/ירוקשרוול מתכווץ חום/שחור+חום/כתום