לוחצי נעלי כבל דגל
לוחצי נעלי כבל דגל, גלויים, מבודדים, פינים, ופח מרוקע טרמי
לוחצי נעלי כבל דגל


פריט  מקט ארופד תאור פריט
 LY01FL LY-01FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
0.5-1 ,1.5-2.5 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY02FL LY-02FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
0.5-1 ,1.5-2.5 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY03FL LY-03FL לוחץ נעלי כבל דגל מבודדים 90° 
0.5-1 ,1.5-2.5 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY04FL LY-04FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
0.5-1  mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY05FL LY-05FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
1.5-2.5  mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY06FL LY-06FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
2.5-6 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY06FL LY-10FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
10 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY06FL LY-16FL לוחץ נעלי כבל דגל גלויים 90° 
16 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY06FT LY-06FT לוחץ לריקוע מתכת טרמי 
3-6 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם
 LY6PT LY-6PT  לוחץ פינים 
1.5-6 mm²
אורך 230 מ"מ משקל 600 גרם